7. Wnioski

Jak wiadomo, obecnie trwają prace nad modyfikacją dyrektywy o ERZ. Impulsem do ich podjęcia były raporty, które pojawiły się w Parlamencie Europejskim (raport Gabrielle Bischof i Dennisa Radtke). Komisja Europejska uwzględniła oczekiwania wyrażone przez Parlament i rozpoczyna konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi. Prace mają na celu wzmocnienie instytucji ERZ (m.in. dostęp do drogi sądowej) oraz stworzenie skutecznego mechanizmu sankcji. Z tych powodów warto śledzić rozwój legislacji w obszarze ERZ.