7. Sonuçlar

Bilindiği gibi, AİK direktifini değiştirmek için şu anda çalışmalar devam etmektedir. Onlar için itici güç, Avrupa Parlamentosu’nda ortaya çıkan raporlardı (Gabrielle Bischof ve Dennis Radtke’nin raporu). Avrupa Komisyonu, Parlamentonun ifade ettiği beklentiyi üstlendi ve Avrupalı sosyal ortaklarla istişarelere giriyor. Çalışma, AİK kurumlarını güçlendirmeyi (diğer şeylerin yanı sıra mahkemeye erişimi) ve etkili bir yaptırım mekanizması oluşturmayı amaçlıyor. Bu nedenlerden dolayı, AİK alanındaki mevzuatın geliştirilmesine uyulması tavsiye edilir.