7. Zaključci

Kao što se zna, trenutno se radi na izmeni direktive Evropskog saveta zaposlenih. Podsticaj za njih bili su izveštaji koji su se pojavili u Evropskom parlamentu (izveštaj Gabriele Bišof i Denisa Radtkea). Evropska komisija je prihvatila očekivanja Parlamenta i ulazi u konsultacije sa evropskim socijalnim partnerima. Rad je usmeren na jačanje institucija Evropskog saveta zaposlenih (između ostalog, pristup sudu) i stvaranje efikasnog mehanizma sankcija. Iz ovih razloga, preporučljivo je pratiti razvoj zakonodavstva u oblasti Evropskog saveta zaposlenih.