7. Závery/Výstupy

Ako je známe, v súčasnosti sa pracuje na úprave smernice o EZR. Impulzom k nim boli správy, ktoré vznikli v Európskom parlamente (správa Gabrielle Bischof a Dennisa Radtkeho). Európska komisia splnila očakávania vyjadrené Parlamentom a začína konzultácie s európskymi sociálnymi partnermi. Práca je zameraná na posilnenie inštitúcií EZR (okrem iného prístup k súdu) a vytvorenie účinného mechanizmu sankcií. Z týchto dôvodov je vhodné sledovať vývoj legislatívy v oblasti EZR.